SARHAN/ STEEN-ANDERSEN/ HOSOKAWA/ SPAHLINGER

 

słuch49

Koncert Anny Kwiatkowskiej (skrzypce) i Mikołaja Pałosza (wiolonczela) w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu współorganizowany ze Stowarzyszeniem  „Megafon”

Concert performed by Anna Kwiatkowska (violin) and Mikołaj Pałosz (cello) in Centre for Contemporary Art in Toruń. Co-organised with „Megafon” Society.

Program/Programme: Francois Sarhan – Chevalier; Amitié, Imagination, Espoir; Simon Steen-Andersen – Studies for String Instrument 1, 2; Toshio Hosokawa – Duo, Mathias Spahlinger – Adieu m’amour

AUSTRIA: EISLER/ ABLINGER/ HAAS/ WEBERN/ NEUWIRTH

10408492_820048431417235_978819617519091183_n

„Festiwal kontrolowany” w Radomiu łączy uczniów szkół muzycznych i muzyków zawodowych w programie koncertów i warsztatów muzyki współczesnej. W tym roku Fundacja „Harmonie i hałasy”, wraz z organizatorem, Zespołem Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu oraz Austriackim Forum Kultury, przygotowała program współczesnej muzyki austriackiej. Znajdą sie w nim utwory Antona Weberna, Hannsa Eislera, Petera Ablingera, Georga Friedricha Haasa i Olgi Neuwirth.

„Controlled Festival” in Radom unites children from music schools and professional musicians in contemporary music concerts and workshops. This year „Harmonies and Noises” Foundation, with the School of Music in Radom (main organiser) and Austrian Culture Forum, prepared a programme of contemporary music from Austria, with works by   Anton Webern, Hanns Eisler, Peter Ablinger, Georg Friedrich Haas and Olga Neuwirth.

Radom: Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga, 27-28. 02/ February 27 – 28

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej

EISLER/ SCHÖNBERG (2)

176_Glossar_Eislermkidn_01_cmyk
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncert /Concert

16 grudnia 2014, Filharmonia Narodowa – Sala Kameralna, godz. 19.00/ December 16th, 2014, Warsaw Philharmonic – Chamber Hall, 7 p.m.

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej

BARBARA BUCZEK

mkidn_01_cmykDSC04349

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncerty 5 i 6 grudnia 2014, seminarium/ Concerts on 5th and 6th December 2014 and seminar

Kraków, ul. św. Tomasza 43

Organizacja/ Organisers:

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE – KATEDRA KOMPOZYCJI; FUNDACJA MUZYCZNA „HARMONIE I HAŁASY”/

Learn more (click: Czytaj dalej)

  Czytaj dalej

BERIO

koncert Berio plakatkoncert Berio plakat
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomosty – Spotkania z nową muzyką/Bridges – Encounters with New Music
Luciano Berio – koncert monograficzny/Monographic concert
Kraków, 13 listopada, godz. 19.00/ 13th November, 7 p.m.
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Św. Tomasza 43/ Academy of Music Concert Hall, 43 św. Tomasza st.

Learn more (click: Czytaj dalej)

Czytaj dalej

DŹWIĘKOWISKO: EDUKACJA / EDUCATION PROJECT

W ramach współpracy z Radomską Orkiestrą Kameralną oraz Instytutem Muzyki i Tańca Sławomir Wojciechowski, Anna Kwiatkowska i Adam Mazurek prowadzili warsztaty z młodzieżą Publicznego Gimnazjim im. Mikołaja Reja w Radomiu. Tematem warsztatów był utwór Sławomira Wojciechowskiego „Dźwiękowisko”, w którym 18 października młodzież wystąpiła wspólnie z Orkiestrą na koncercie w Sali Koncertowej Urzędu miasta w Radomiu. Koncepcję warsztatów oraz zamysł utworu „Dźwiękowisko” poznać można dzięki załączonemu filmowi.

ARNOLD SCHÖNBERG – WARSZTATY EDUKACYJNE/ EDUCATION PROJECT

pobrane (1)

Tematem spotkań z młodzieżą Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia Kultury i Edukacji w Warszawie, ul. Foksal 11, była muzyka Arnolda Schönberga. Pod kierunkiem Sławomira Wojciechowskiego uczestnicy warsztatów skomponowali chóralne utwory do tekstów z „Pierrot Lunaire” austriackiego twórcy. Młodzież miała również okazję wcielić się w rolę dyrygentów i zadyrygować wykonaniem fragmentów z „Symfonii kameralnej” op.9 Schönberga z udziałem obecnych na warsztatach profesjonalnych muzyków. Prezentację wyników warsztatów obejrzeć można klikając na link:

http://youtu.be/U0WXHBK63Oc.

EISLER/ SCHÖNBERG (1)

 mkidn_01_cmykeisler
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15 lutego 2014, 18:00
Akademia Muzyczna w Krakowie, aula Florianka

Kolejny koncert z cyklu „Pomosty” jest częścią projekt „Hanns Eisler i jego czasy”, który ma na celu uzupełnienie luki, jaką jest niemal całkowita nieobecność w Polsce muzyki tego wybitnego kompozytora (1898-1962). Nazwisko Eislera bywa często kojarzone z twórczością propagandową (był komunistą, po roku 1948 mieszkał w Berlinie Wschodnim, napisał m.in. hymn NRD), niemniej obok pieśni masowych i muzyki użytkowej w jego dorobku znajduje się wiele znakomitych utworów, w których nie krępując się zasadami realizmu socjalistycznego stosował nowoczesne techniki kompozytorskie.
Utwory przygotowane w ramach projektu przez polskich wykonawców specjalizujących się w muzyce współczesnej należą do modernistycznego nurtu w twórczości Eislera – powstały one w kręgu oddziaływania Arnolda Schönberga, który uważał Eislera za jednego ze swych najwybitniejszych (obok Berga i Weberna) uczniów.

Czytaj dalej