NOWE WYDARZENIA – NEW EVENTS

WOKÓŁ PIERROTA – AROUND PIERROT

WARSZAWA – 5 grudnia/ December 5th, 19.00 Zamek Ujazdowski, sala Laboratorium, ul. Jazdów 2 
  • Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga, arcydzieło nowej muzyki sprzed stu lat wykonane zostanie wraz z „komentarzami” autorstwa polskich kompozytorów: Sławomira Wojciechowskiego i Piotra Tabakiernika.
  • Pierrot Lunaire by Arnold Schönberg, a masterpiece of new music from a hundred years ago, will be performed with „comments” by Polish composers: Sławomir Wojciechowski and Piotr Tabakiernik.              

PROGRAM:                                            

● Sławomir Wojciechowski – Przywołanie/ Recall ● Piotr Tabakiernik – Inna nostalgia/ Another Nostalgy ● Arnold Schönberg – Pierrot Lunaire

WYKONAWCY/ PERFORMERS:

● Joanna Freszel – sopran/ soprano ● Szymon Bywalec – dyrygent/ conductor ● FLOW UNIT: Ewa Liebchen – flety/ flutes ● Julian Paprocki –klarnety/ clarinets ● Adam Kośmieja – fortepian/ piano ● Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; ● Paweł Czarny –altówka/ viola; ● Mikołaj Pałosz – wiolonczela/ cello   ● grupa młodzieży szkół warszawskich/ group of youth of Warsaw schools

ZALECH/ RYCZEK/ GRISEY/ KRANEBITTER/ BOULEZ

RADOM – 9 września/ September 9th, 2021, 19.00, Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im Kolberga, ul. 25 Czerwca 70; WARSZAWA/ WARSAW – 12 września/ September 12th, 2021, 17.30 (pierwsza część/first part – Zalech, Ryczek), 19.00 (druga część/second part – Grisey, Kranebitter, Boulez), Klub Akwarium, ul. Krakowskie Przedmieście 60a

● Rafał Zalech – Greatest Hits na elektroniczny kwartet smyczkowy i orkiestrę/ for electronic string quartet and orchestra ● Mateusz Ryczek – Concerto grosso na niekonwencjonalne instrumenty i orkiestrę/ for non-traditional instruments and orchestra ● Gérard Grisey – Prologue, wersja na altówkę i elektronikę/ version for viola and electronics ● Matthias Kranebitter – Zweites Streichquartett na altówkę i 3 głośniki/ for viola and three loudspeakers ● Pierre Boulez – Anthèmes 2 na skrzypce i elektronikę/ for violin and electronics

Wykonawcy/ Performers: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Kolberga w Radomiu/ Oskar Kolberg Music School in Radom Orchestra; Przemysław Zych – dyrygent/conductor; Rafał Zalech, Mateusz Ryczek – elektronika/ electronics; Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Rafał Zalech – altówka/ viola

KAGEL/ POPPE/ SCI-FI RETRO

Koncert zapowiadający festiwal Warszawska Jesień/Concert announcing Warsaw Autumn Festival

Warszawa, 6 września 2020, godz. 19.00, TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8/ Warsaw, 6 September, 7 p.m. TR Warszawa, Marszałkowska 8

Koncert powtórzony 22 października 2020 r. w Bydgoszczy w sali Koncertowej Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 20/ Concert repeated in Bydgoszcz on 22 October, 2020 in Bydgoszcz, Academy of Music Concert Hall, Gdańska 20

Program/Programme:

Mauricio Kagel – 2. Trio in einem Satz; Enno Poppe – Trauben; Kuba Krzewiński/Aleksandra Chciuk – Wyprawa po czas/Journey in Search of Time; Wojciech Błażejczyk/Sławomir Wojciechowski/Rafał Zapała – Hommage à Georges Méliès*

Wykonawcy/Performers: Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/piano, Wojciech Błażejczyk – guitar/electronics; Sławomir Wojciechowski, Rafał Zapała – electronics; grupa wykonawców nieprofesjonalnych/group of non-professional performers (utwór/work by Krzewiński and Chciuk)