PROJEKTY I WYDARZENIA – PROJECTS AND EVENTS

NOWA MUZYKA – NOWI WYKONAWCY – NOWA PUBLICZNOŚĆ

NEW MUSIC – NEW PERFORMERS – NEW AUDIENCES

announcements of project events on the project website http://www.harmoniesnoises.com

Partnerzy projektu/ Project Partners: Stiftelsen BIT20 Ensemble (NO); Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”; Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”/ Centre of Intercultural Creative Initiatives „Crossroads”

informacje, zapowiedzi wydarzeń na stronach projektu http://www.harmoniesnoises.com

Koncerty, kursy w Polsce i w Norwegii, 2022-2024/ Concerts, courses in Poland and Norway, 2022-2024

AKTUALNE WYDARZENIA – NEW EVENTS

***

Sarhan/ Kagel/ Zimmermann

Warszawa – 6/04/2023, Hashtag Lab, Barska 29, 19.00

flow unit: Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/ piano

Bartłomiej Ostapczuk – reżyser/director; Amanda Nabiałczyk – taniec/dance

François Sarhan – Situations; Mauricio Kagel – Trio n. 2 in einem Satz; Bernd Alois Zimmermann – Présence

***

Bailie/ Cowell/ Tenney

Rekomendacje „Warszawskiej Jesieni”/ „Warsaw Autumn” Festiwal recommendations

WARSZAWA – 9/11/2022, Teatr TR WARSZAWA, ul. Marszałkowska 8, 19.00

flow unit: Ewa Liebchen – flet/flute; Julian Paprocki – klarnet/clarinet; Bartłomiej Kacperski – trąbka/ trumpet; Paweł Gusnar – saksofon/saxophone, Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Paweł Czarny – altówka/viola; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello Adam Kośmieja – fortepian/piano; Przemysław Kunda – projekcja dźwięku/sound projection

Program: Joanna Bailie – from above and far away; Henry Cowell – The Tides of Manuanuan; Joanna Bailie – Artificial Envinronments I-V; James Tenney – Critical Band (arr. Sławomir Wojciechowski)

***

Głowicka/ Porębski/ Tenney/ Cutler/ Sikorski/ Iannotta

RADOM – 28/10/2022, 19.00, Sala Koncertowa ZPSM im. Kolberga, ul. 25 Czerwca 70

WARSZAWA – 21/11/2022. 19.30, Prom Kultury, ul. Brukselska 23

flow unit: Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/ piano

Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Kolberga Radomiu; Przemysław Zych – dyrygent/ conductor

Program: Katarzyna Głowicka – When Weapons Fall Silent (prawykonanie/ first performance); Adam Porębski – Bujdy i bujanki (prawykonanie/ first performance); James Tenney – Forms 2; Tomasz Sikorski – Rondo; Joe Cutler – Painted Time (prawykonanie/ first performance); Clara Iannotta – Il colore dell’ombra

Partner Fundacja PZU

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

***

BYDGOSZCZ 28/07/-6/08/2022

Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” jest inicjatorem i organizatorem Wakacyjnych Kursów Nowej Muzyki dla młodych wykonawców – pierwszego w Polsce wydarzenia tego rodzaju/ The „Harmonies and Noises” Music Foundation is the initiator and organiser of the Summer Courses of New Music for young performers – the first event of this kind in Poland.

Szczegółowe informacje/ detailed information www.harmoniesnoises.com/kurs

***

Hurel/Iannotta/ Gryvul/ Ryczek/ Porębski/ Neuwirth

Koncert zapowiadający festiwal Warszawska Jesień/Concert announcing Warsaw Autumn Festival

WARSZAWA/ WARSAW – 23/07/2022, Teatr Komuna Warszawa, ul. Emilii Plater, 20.00

flow unit: Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/piano

Program:

Philippe Hurel – Trait d’union; Clara Iannotta – Il colore dell’ombra; Mateusz Ryczek – „Muzyka komputerowa”; Katarina Gryvul – Taxidermia; Adam Porębski – Phantom Trio; Olga Neuwirth – Quasare/Pulsare

***

WOKÓŁ PIERROTA

AROUND PIERROT

LUBLIN – 14/05/2022, 17.00 Teatr Stary, ul. Jezuicka 18
  • Koncert na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, program jak w Warszawie (poniżej), poszerzony o prawykonanie utworu Marty Śniady/ Concert at the Festival of Traditional and Avantgarde music CODES, the programme as in Warsaw (below), extended with the premiere of a work by Marta Śniady

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

WARSZAWA/ WARSAW – 5/12/2021, 19.00 Zamek Ujazdowski, sala Laboratorium, ul. Jazdów 2 
  • Pierrot Lunaire Arnolda Schönberga, arcydzieło nowej muzyki sprzed stu lat wykonane zostanie wraz z „komentarzami” autorstwa polskich kompozytorów: Sławomira Wojciechowskiego i Piotra Tabakiernika.
  • Pierrot Lunaire by Arnold Schönberg, a masterpiece of new music from a hundred years ago, will be performed with „comments” by Polish composers: Sławomir Wojciechowski and Piotr Tabakiernik.              

PROGRAM:                                            

● Sławomir Wojciechowski – Przywołanie/ Recall ● Piotr Tabakiernik – Inna nostalgia/ Another Nostalgy ● Arnold Schönberg – Pierrot Lunaire

WYKONAWCY/ PERFORMERS:

● Joanna Freszel – sopran/ soprano ● Szymon Bywalec – dyrygent/ conductor ● FLOW UNIT: Ewa Liebchen – flety/ flutes ● Julian Paprocki –klarnety/ clarinets ● Adam Kośmieja – fortepian/ piano ● Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; ● Paweł Czarny –altówka/ viola; ● Mikołaj Pałosz – wiolonczela/ cello   ● grupa młodzieży szkół warszawskich/ group of youth of Warsaw schools

***

ZALECH/ RYCZEK/ GRISEY/ KRANEBITTER/ BOULEZ

RADOM – 9/09/2021, 19.00, Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im Kolberga, ul. 25 Czerwca 70; WARSZAWA/ WARSAW – 12/09/2021, 17.30 (pierwsza część/first part – Zalech, Ryczek), 19.00 (druga część/second part – Grisey, Kranebitter, Boulez), Klub Akwarium, ul. Krakowskie Przedmieście 60a

● Rafał Zalech – Greatest Hits na elektroniczny kwartet smyczkowy i orkiestrę/ for electronic string quartet and orchestra ● Mateusz Ryczek – Concerto grosso na niekonwencjonalne instrumenty i orkiestrę/ for non-traditional instruments and orchestra ● Gérard Grisey – Prologue, wersja na altówkę i elektronikę/ version for viola and electronics ● Matthias Kranebitter – Zweites Streichquartett na altówkę i 3 głośniki/ for viola and three loudspeakers ● Pierre Boulez – Anthèmes 2 na skrzypce i elektronikę/ for violin and electronics

Wykonawcy/ Performers: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Kolberga w Radomiu/ Oskar Kolberg Music School in Radom Orchestra; Przemysław Zych – dyrygent/conductor; Rafał Zalech, Mateusz Ryczek – elektronika/ electronics; Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Rafał Zalech – altówka/ viola

***

KAGEL/ POPPE/ SCI-FI RETRO

Koncert zapowiadający festiwal Warszawska Jesień/Concert announcing Warsaw Autumn Festival

WARSZAWA/ WARSAW, 6/09/2020, 19.00, ul. Marszałkowska 8/ TR Warszawa,

Koncert powtórzony 22 października 2020 r. w Bydgoszczy w sali Koncertowej Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 20/ Concert repeated in Bydgoszcz on 22 October, 2020 in Bydgoszcz, Academy of Music Concert Hall, Gdańska 20

Program/Programme:

Mauricio Kagel – 2. Trio in einem Satz; Enno Poppe – Trauben; Kuba Krzewiński/Aleksandra Chciuk – Wyprawa po czas/Journey in Search of Time; Wojciech Błażejczyk/Sławomir Wojciechowski/Rafał Zapała – Hommage à Georges Méliès*

Wykonawcy/Performers: Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/piano, Wojciech Błażejczyk – guitar/electronics; Sławomir Wojciechowski, Rafał Zapała – electronics; grupa wykonawców nieprofesjonalnych/group of non-professional performers (utwór/work by Krzewiński and Chciuk)