Nasza działalność

O fundacji

Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest organizowanie warsztatów i koncertów muzyki współczesnej. Znaczna część koncertów Fundacji organizowana jest według formuły partycypacyjnej: obok wykonań ważnych pozycji muzyki XX i XXI wieku oraz nowych, najczęściej zamówionych przez Fundację kompozycji w programach znajdują się utwory na zespoły złożone ze współdziałających ze sobą amatorów (przeważnie młodzieży) i muzyków profesjonalnych. Taki charakter mają cykle koncertów/warsztatów „Dźwiękowisko”‚ i „Warszawskie Dźwiękowisko”. Współpracują z nami czołowi polscy kompozytorzy i wykonawcy specjalizujący się w nowej muzyce.

 

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Fundacji
Sławomir Wojciechowski – Wiceprezes
Anna Kwiatkowska – Wiceprezes

DZIAŁALNOŚĆ

Działania realizowane przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” można podzielić ze względu na ich główny cel na wydarzenia o charakterze czysto artystycznym oraz wydarzenia artystyczno-edukacyjne, które nieraz są również wprowadzeniem do koncertów adresowanych do szerszego grona miłośników muzyki. Oba rodzaje mogą współwystępować w jednym, specjalnie zaprogramowanym programie. Koncerty, kursy i warsztaty odbywają się w wielu miastach Polski, a także za granicą.

  • Prezentacja wybitnych pozycji muzyki XX i XXI wieku to jedno z najważniejszych zadań podejmowanych przez Fundację. Twórcy, których utwory znalazły się w programach organizowanych przez nas koncertów to Peter Ablinger, Georges Aperghis, Joanna Bailie, Alban Berg, Luciano Berio,Pierre Boulez, Barbara Buczek, Clara Iannotta, Friedrich Cerha, Henry Cowell, Hanns Eisler, Gérard Grisey, Georg Friedrich Haas, Philippe Hurel, Mauricio Kagel, Matthias Kranebitter, Paweł Mykietyn, Olga Neuwirth, Enno Poppe, Kaija Saariaho, Arnold Schönberg, Mathias Spahlinger, Simon Steen-Andersen, Karlheinz Stockhausen, James Tenney, Anton Webern, Yannis Xenakis, Bernd Alois Zimmermann i wielu innych.

Niektóre z wydarzeń organizowanych przez Fundację obejmowały kilka koncertów pod wspólnym hasłem połączonych z wykładami i spotkaniami. W roku 2012 odbyły się w Krakowie Dni Nowej Muzyki Fińskiej  oraz koncerty i seminaria na temat muzyki mikrotonowej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Georga Friedricha Haasa i Pawła Mykietyna.W latach 2014 i 2015 Fundacja zorganizowała m.in. koncerty muzyki Hannsa Eislera, które odbyły się w lutym 2014 w Krakowie w sali „Florianki” i w grudniu 2014 w Filharmonii Narodowej w Warszawie.  W listopadzie 2014 bohaterem koncertów monograficznych w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie był Luciano Berio. W grudniu roku 2015, we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie Fundacja zorganizowała koncerty i seminaria poświęcone twórczości Barbary Buczek (1940-1992).

W roku 2020, we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” zainicjowaliśmy cykl koncertów pod nazwą „Rekomendacje Warszawskiej Jesieni”. W roku 2022 i 2023 koncerty zaprogramowane przez naszą Fundację były zrealizowane we współpracy z Festiwale Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie.

Sporą część programów koncertowych tworzą utwory zamówione przez Fundację. Dotychczas nowe kompozycje stworzyli dla nas między innymi Joe Cutler, Philip Cashian, Maciej Jabłoński, Andrzej Kwieciński, Ryszard Lubieniecki, Adam Porębski, Tomasz Praszczałek-Prasqual, Agnieszka Stulgińska, Krzysztof Wołek, Artur Zagajewski.

Na koncertach znaleźli się najwybitniejsi polscy wykonawcy muzyki współczesnej oraz muzycy zagraniczni. Z Fundacją ściśle współpracuje zespół flow unit, którego trzon stanowią skrzypaczka Anna Kwiatkowska, wiolonczelista Mikołaj Pałosz i pianista Adam Kośmieja, a dołączają do niego między innymi flecistka Ewa Liebchen, klarnecista Julian Paprocki, altowiolista Paweł Czarny, śpiewaczka Joanna Freszel, dyrygent Szymon Bywalec.

 

  • W roku 2022, na przełomie lipca i sierpnia Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” zainicjowała Wakacyjne Kursy Nowej Muzyki dla Wykonawców – zorganizowanie pierwszego w Polsce wydarzenie tego rodzaju możliwe było dzięki współpracy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, która zapewniła sale do zajęć i koncertów oraz pomoc techniczną. Program zajęć obejmuje zajęcia indywidualne z najwybitniejszymi polskimi wykonawcami muzyki współczesnej oraz pracę w mniejszych i większych zespołach kameralnych. Ogromnej zainteresowanie kursami ze strony młodych muzyków (głównie studentów uczelni muzycznych) świadczy o potrzebie ich kontynuowania w kolejnych latach oraz poszerzania ich programu. W roku 2023 Kursy odbędą się od 20 do 29 lipca.

 

  • Wiele przedsięwzięć Fundacji adresowanych jest do młodzieży kształcącej się muzycznie na poziomie przedakademickim, a także do młodych ludzi bez przygotowania muzycznego.

Najważniejsze spośród nich to:

Program„Dźwiękowisko” (od 2014): cykl warsztatów/koncertów zainicjowanych we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca. Celem warsztatów jest przygotowanie utworów skomponowanych specjalnie dla wspólnego wykonania przez polskie orkiestry, zespoły i solistów oraz uczniów szkół ogólnokształcących i/lub muzycznych. Do programu, realizowanego w wielu miastach Polski, zapraszany jest każdorazowo inny kompozytor oraz inna grupa młodzieży wybranej szkoły.  Szczególnie ważnym elementem programu jest „Warszawskie Dźwiękowisko” – cykl zainicjowany przy wsparciu Biura Kultury m. st. Warszawy, w którym przygotowywane z młodzieżą utwory partycypacyjne sąsiadują z wykonaniami  specjalistów w tej dziedzinie. Utwory łączące młodzież z profesjonalistami nierzadko są muzycznymi wprowadzeniami lub „komentarzami” do ważnych pozycji muzyki XX i XXI wieku, jak choćby „Pierrot Lunaire” Arnolda Schönberga „Maudite soit la guerre” Olgi Neuwirth czy kompozycje Pierre’a Bouleza, Gérarda Griseya.  Sporo miejsca w programach „Dźwiękowiska” zajmują nowoczesne utwory na orkiestrę szkolną, w tym powstałe na zamówienie Fundacji – swój wkład w program wnieśli znani polscy kompozytorzy jak Lidia Zielińska, Krzysztof Knittel, Marek Chołoniewski, Mateusz Ryczek , Sławomir Wojciechowski, Marta Śniady, Katarzyna Głowicka i wielu innych.

Wprowadzenie młodych ludzi w świat nowej muzyki odbywa się także na organizowanych przez Fundację warsztatach, których uczestnicy realizują własne kompozycje w oparciu o elementy zaczerpnięte ze współczesnego repertuaru. W ten sposób realizowany jest dwojaki cel artystyczno-edukacyjny: rozwijanie kreatywności z jednej strony i poznawanie nowoczesnej twórczości muzycznej drogą własnej praktyki artystycznej. Nowa muzyka bywa też impulsem do pracy warsztatowej na innych obszarach sztuki: teatru, sztuk wizualnych, filmu, tańca i pantomimy. W interdyscyplinarnych przedsięwzięciach tego rodzaju z Fundacją współpracowali znani polscy reżyserzy, choreografowie i tancerze.

 

Wydarzenia organizowane przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” finansowane były z dotacji m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, Biura Kultury m. st. Warszawy, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Stoartu, Fundacji PZU, ZAIKSu oraz instytucji zagranicznych, jak Goethe-Institut, Austriackie Forum Kultury, Towarzystwo im. Hannsa Eislera, Fundacja im. Mauricio Kagela, Włoski Instytut Kultury, Ambasada Danii, Ambasada Finlandii, fińskie i duńskie fundacje muzyczne.