Events and news

Bailie/ Cowell/ Tenney

09.11.2022

„Warsaw Autumn” Festival recommendations

WARSZAWA – 9/11/2022, Teatr TR WARSZAWA, ul. Marszałkowska 8, 19.00
Program: 

Joanna Bailie – from above and far away
Henry Cowell – The Tides of Manuanuan 
Joanna Bailie – Artificial Envinronments I-V
James Tenney – Critical Band (arr. Sławomir Wojciechowski)
Performers:

flow unit:
Ewa Liebchen – flute
Julian Paprocki – clarinet
Bartłomiej Kacperski – trumpet
Paweł Gusnar – saxophone
Anna Kwiatkowska – violin
Paweł Czarny – viola
Mikołaj Pałosz – cello
Adam Kośmieja – piano
Group of non-professional performers
Przemysław Kunda – sound projection