Wydarzenia i Aktualności

Bailie/ Cowell/ Tenney

09.11.2022

KONCERT Rekomendacje „Warszawskiej Jesieni”

WARSZAWA – 9/11/2022, Teatr TR WARSZAWA, ul. Marszałkowska 8, 19.00
Program: 

Joanna Bailie – from above and far away 
Henry Cowell – The Tides of Manuanuan
Joanna Bailie – Artificial Envinronments I-V
James Tenney – Critical Band (arr. Sławomir Wojciechowski)
Wykonawcy:

flow unit:
Ewa Liebchen – flet
Julian Paprocki – klarnet
Bartłomiej Kacperski – trąbka
Paweł Gusnar – saksofon
Anna Kwiatkowska – skrzypce
Paweł Czarny – altówka
Mikołaj Pałosz – wiolonczela
Adam Kośmieja – fortepian
Grupa wykonawców nieprofesjonalnych
Przemysław Kunda – projekcja dźwięku