Kursy

Zajęcia

Zajęcia w klasach instrumentów i głosu zaczynają się 20 lipca i odbywają się codziennie rano do przerwy obiadowej. W trakcie całego kursu każdy uczestnik bierze udział w lekcjach indywidualnych z wykładowcą swojego instrumentu bądź głosu, trwających 60 minut. Czas po przerwie obiadowej poświęcony jest na pracę w zespołach kameralnych liczących od 3 do 7 osób oraz pracę indywidualną. Nadrzędną opiekę nad pracą kameralistów sprawować będzie dyrygent Szymon Bywalec, pomagać mu w tym będą wszyscy wykładowcy.

 

Wydarzenia specjalne w formie wykładów i spotkań będą zorganizowane tak aby zapewnić każdemu uczestnikowi możliwość udziału.

 

Przydział do zespołów kameralnych odbędzie się na podstawie formularzy zgłoszeniowych wypełnionych przez uczestników. Dodatkowe materiały określające kompetencje uczestników w zakresie nowej muzyki, w tym własne nagrania, ułatwią proces przydzielania do zespołów oraz wybór odpowiedniego repertuaru. Kursy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębianiem znajomości zagadnień związanych z wykonywaniem zaawansowanych form muzyki XX i XXI wieku – zarówno młodzi muzycy dysponujący pewnymi kompetencjami, jak osoby o mniejszym doświadczeniu w tym zakresie otrzymają programy zajęć odpowiednie do potrzeb i oczekiwań.

 

Materiały nutowe, które będą podstawą pracy indywidualnej oraz w zespołach uczestnicy otrzymają odpowienio wcześniej przed rozpoczęciem kursów. Uczestnicy mogą zgłaszać własne propozycje utworów, nad którymi chcieliby pracować na zajęciach.

 

Wyróżniające się wykonania będą prezentowane podczas koncertów uczestników.

 

Uczestnikami kursów mogą być wszystkie osoby w wieku od 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów.