Wydarzenia i Aktualności

EDUKACJA „Wespół zespół”

19.03.2018

Warsztaty muzyczne „Wespół zespół” przeznaczone są dla najstarszych klas ogólnokształcących szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

Opis warsztatów:

Uczestnicy warsztatów otrzymują proste instrumenty: bongosy, okaryny, ksylofony, „kafelkofony”, cytry, bum bum rurki, a także tablety czy komputery. Po kilku ćwiczeniach i zabawach rytmem, dynamiką czy barwą zespół tworzy swoje własne muzyczne zdarzenia, które zapisywane są w programie Reaper, w formie czytelnych graficznych symboli, znaków i kolorów. Powstająca w ten sposób graficzna partytura wyświetlana jest na dużym ekranie, widocznym dla wykonawców i publiczności. Przesuwający się po osi czasu kursor zapewnia dokładną kontrolę rytmiczno-czasową. Po kilku minutach zabawy nieznający nut uczestnicy stają się sprawnie działającą orkiestrą. Sami tworzą dźwiękowe odpowiedniki graficznych symboli, komponują, zapisują i wykonują swój własny utwór. Takie doświadczenie na wczesnym etapie edukacji uświadamia młodemu człowiekowi, że muzyka nie jest domeną wyspecjalizowanych muzyków, a własne amatorskie próby tworzenia muzyki mają ogromne walory artystyczne, społeczne i poznawcze.

Jednodniowe warsztaty kończą się publicznym wykonaniem utworu.

Partnerem projektu jest Fundacja PZU

fundacja PZU logo

Warsztaty odbyły się w sześciu wybranych szkołach województwa mazowieckiego:

19.03.2018 w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Garwolinie

17.05.2018 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 im. Edmunda Bakalarza w Radomiu

22.05.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

22.10.2018 w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Halinowie

29.11.2018 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

04.12.2018 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Partytury graficzne stworzone i wykonane przez uczestników warsztatów:

Fragment koncertu w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach:

Fragment próby w Publicznej Szkole Podstawowej nr 19 w Radomiu

Media o Warsztatach „Wespół zespół”:

Podlasie24            Tygodnik Siedlecki           

Polecane pomoce i linki:

https://www.therhythmtrainer.com/