Wydarzenia i Aktualności

BERIO

13.11.2014
koncert Berio plakat


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomosty – Spotkania z nową muzyką/Bridges – Encounters with New Music
Luciano Berio – koncert monograficzny/Monographic concert
Kraków, 13 listopada, godz. 19.00/ 13th November, 7 p.m.
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej, ul. Św. Tomasza 43/ Academy of Music Concert Hall, 43 św. Tomasza st.

Learn more (click: Czytaj dalej)


Program/Programme:

Duetti per due violini; O King; Sequenza VI; Sequenza VIII; Tema: Omaggio a Joyce; Naturale

Wykonawcy/Performers:

Soliści/Soloists: Luca Sanzò altówka/viola; Anna Kwiatkowska skrzypce/violin; Jan Pilch perkusja/percussion;Aleksandra Honcel-Banek (w Duetti) skrzypce/violin

Zespół/Ensemble (O King) Anna Zawisza sopran/soprano; Renata Guzik flet/flute; Piotr Lato klarnet/clarinet; Michał Dziad fortepian/piano; Aleksandra Honcel-Banek skrzypce/violin; Marcin Mączyński wiolonczela/cello

Luciano Berio (1925–2003) był jedną z najważniejszych postaci w muzyce XX połowy XX wieku. Do powojennej awangardy wniósł cechy uchodzące za typowo włoskie jak śpiewność lub upodobanie do instrumentalnej wirtuozerii, a także elementy tradycyjnych kultur muzycznych z wielu stron świata, które w nowym kontekście zabrzmiały zaskakująco nowocześnie. W programie monograficznego koncertu znajdą się urzekające nastrojem portrety muzycznych przyjaciół w Duetti per due violini (1979–83), O King – pierwotnie jedna z części słynnej Sinfonii (1968), Sequenza VI (1967) i VIII (1976) – dwa utwory z wirtuozowskiego cyklu czternastu kompozycji na instrumenty solowe, Tema: Omaggio a Joyce z roku 1958 – jedno z pierwszych arcydzieł muzyki elektronicznej, Naturale (1985–86) z dialogiem instrumentalistów z zarejestrowanymi głosami sycylijskich śpiewaków,. Solistami będą włoski wirtuoz altówki Luca Sanzò, skrzypaczka Anna Kwiatkowska i perkusista Jan Pilch, wystąpi także zespół złożony ze znanych krakowskich muzyków. Organizatorami koncertu są Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” oraz Stowarzyszenie „Muzyka Centrum”.