Regulamin uczestnictwa w koncercie

Regulamin uczestnictwa Koncert Zwiastun Warszawskiej Jesieni, 12 września 2021, g. 19.00, Klub Akwarium, ul. Krakowskie Przedmieście 60a

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” (organizator koncertu)  wprowadza niniejszy regulamin obowiązujący uczestników koncertu.


1. Uczestnictwo w koncertach oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. 
2. Udział w wydarzeniach festiwalowych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia. Nie może w nich uczestniczyć osoba, która według swojej wiedzy:
♣ jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,
♣ przebywa na kwarantannie,
♣ jest pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Wzór oświadczenia dostępny jest przy zakupie biletów. Przed rozpoczęciem danego koncertu, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Organizator zapewni druki oświadczeń oraz możliwość ich wypełnienia przed wejściem na salę koncertową. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie zostaną wpuszczone na koncert. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od daty koncertu.
4. Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest do noszenia przez cały czas maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie oraz zachowania dystansu – zajęte może być tylko co drugie miejsce siedzące, wymóg ten nie dotyczy osób mieszkających razem.
5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk.
6. Organizator może dokonywać pomiaru temperatury ciała osób przed wejściem na salę. W przypadku odmówienia pomiaru temperatury lub stwierdzenia podwyższonej temperatury organizator ma prawo odmówić wstępu na koncert.
7. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabroniona.
8. Koncert odbywa się bez przerw. Po rozpoczęciu koncertu osoby spóźnione nie będą wpuszczane na salę.
9. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.
10. Zasady uczestnictwa w koncercie mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

%d blogerów lubi to: