O Fundacji

Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy” powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest organizowanie warsztatów i koncertów muzyki współczesnej. Znaczna część koncertów Fundacji organizowana jest według formuły partycypacyjnej: obok wykonań ważnych pozycji muzyki XX i XXI wieku oraz nowych, najczęściej zamówionych przez Fundację kompozycji w programach znajdują się utwory na zespoły złożone ze współdziałających ze sobą amatorów (przeważnie młodzieży) i muzyków profesjonalnych. Taki charakter mają cykle koncertów/warsztatów „Dźwiękowisko”‚ i „Warszawskie Dźwiękowisko”. Współpracują z nami czołowi polscy kompozytorzy i wykonawcy specjalizujący się w nowej muzyce.

Zarząd Fundacji

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Fundacji                                                                                                                                          Sławomir Wojciechowski – Wiceprezes                                                                                                                                                Anna Kwiatkowska – Wiceprezes

Działalność

Realizowane przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” wydarzenia można podzielić ze względu na ich główny cel na wydarzenia o charakterze czysto artystycznym oraz wydarzenia artystyczno-edukacyjne, które nieraz są również wprowadzeniem do koncertów adresowanych do szerszego grona miłośników muzyki. Oba rodzaje przedsięwzięć mogą współwystępować w jednym, specjalnie zaprogramowanym wydarzeniu.

Najważniejsze projekty Fundacji od roku 2012 są udokumentowane na stronach: https://harmonieihalasy.com/  Najważniejsze spośród nich to: ● Projekt „Dźwiękowisko” (od 2014): cykl warsztatów/koncertów zainicjowanych we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca. Celem warsztatów jest przygotowanie i prawykonanie orkiestrowych utworów skomponowanych specjalnie dla wspólnego wykonania przez polskie orkiestry, zespoły i solistów oraz uczniów szkół ogólnokształcących i muzycznych. Do projektu zapraszany jest każdorazowo inny kompozytor oraz inna grupa młodzieży wybranej szkoły. Warsztaty są kilkudniowe. Składają się z serii wspólnych prób publicznych wykonań oraz z reportażu dokumentującego wszystkie fazy pracy nad projektem. Wydarzenia „Dźwiękowiska” miały miejsce w Radomiu, Łomży, Kielcach, Krakowie i w Warszawie. Więcej informacji oraz pełna dokumentacja (nagrania audiowideo wykonań utworów oraz dokumentacja działań przygotowawczych)na: http://www.dzwiekowisko.pl

● Cykl warsztatów „Harmonie i hałasy”: zainicjowane w styczniu roku 2012 warsztaty „Harmonie i hałasy” są wprowadzeniem do koncertów muzyki współczesnej organizowanych przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” w Warszawie i w Krakowie. Biorąca w nich udział młodzież poprzez własne działania artystyczne poznaje na nich muzykę, którą po warsztatach może usłyszeć na koncertach przeznaczonych dla szerszego grona melomanów. Celem warsztatów i koncertów „Harmonie i hałasy”, jest przełamywanie barier między „zaawansowaną” współczesną muzyką a słuchaczami i muzykami nieprofesjonalnymi, zwłaszcza dziećmi i młodzieżą. Koncepcja cyklu łączy walory edukacyjne – propozycję wyjścia z roli biernego słuchacza w kierunku bardziej intensywnego i twórczego obcowania z muzyką – z programem koncertowym atrakcyjnym dla wszystkich miłośników muzyki XX i XXI wieku. Przed każdym z koncertów „Harmonii i hałasów” odbywają się warsztaty, których uczestnicy na podstawie elementów zaczerpniętych z utworów z programu koncertu tworzą własne propozycje artystyczne obejmujące, poza muzyką (najczęściej w postaci własnych kompozycji), także prace plastyczne, film, taniec, pantomimę, poezję oraz poznają szerszy kulturowy kontekst muzyki. Warsztaty „Harmonie i hałasy odbyły się przed organizowanymi przez Fundację koncertami poświęconymi m.in. twórczości wybitnych kompozytorów XX wieku, jak Mauricio Kagel, Luciano Berio, Hanns Eisler oraz (dzięki współpracy z Austriackim Forum Kultury) muzyce wielu kompozytorów austriackich (m.in. Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern, Georg Friedrich Haas, Olga Neuwirth) oraz twórców polskich (m.in. Tadeusz Wielecki). Cykl ten jest kontynuacją podobnych przedsięwzięć podejmowanych przez członków Fundacji we współpracy z innymi instytucjami. Intensywna praca z młodzieżą (grającą na instrumentach i młodzieżą bez przygotowania muzycznego) polegała m.in. na tworzeniu własnej muzyki na podstawie uproszczonych wzorów zaczerpniętych ze współczesnych kompozycji, a także na tworzeniu filmów do gotowej muzyki, realizacji partytur graficznych, akcjach choreograficznych, dyrygowaniu zespołem złożonym z profesjonalnych muzyków. Warsztaty odbywały się we współpracy z warszawskimi szkołami muzycznymi (Szkoła Muzyczna I i II stopnia Missio Musica, Szkoła Muzyczna nr 4 im. Karola Szymanowskiego) i ogólnokształcącymi (Gimnazjum nr 49 im. Stefana Starzyńskiego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia Kultury i Edukacji, Społeczne Gimnazjum Ogólnokształcące nr 55, Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca). Warsztaty prowadzili m.in. kompozytor Sławomir Wojciechowski, skrzypaczka Anna Kwiatkowska, wiolonczelista Mikołaj Pałosz, reżyserzy filmowi Wojciech Staroń i Agnieszka Kokowska. Prezentacje wyników warsztatów połączone były z występami muzyków profesjonalnych lub były wstępem do koncertów odbywających się poza programem cyklu, jak w przypadku koncertu muzyki Hannsa Eislera i Arnolda Schönberga w Filharmonii Narodowej. Cykl „Harmonie i hałasy” obejmuje również pracę z dziećmi i młodzieżą uczącą się gry na instrumentach – w tym celem koncertów i warsztatów jest propagowanie wykorzystania nowoczesnego repertuaru w procesie edukacji muzycznej. Na tym polu szczególnie owocna okazała się współpraca z Festiwalem Kontrolowanym organizowanym co roku przez ZSM im. Kolberga w Radomiu. W ramach wydarzeń Festiwalu w roku 2015 Fundacja organizowała warsztaty dla młodych instrumentalistów oraz koncert utworów na orkiestrę szkolną oraz mniejsze zespoły uczniów z kompozycjami wybitnych twórców współczesnych, m.in. Georga Friedricha Haasa i Petera Ablingera. Współpraca była kontynuowana w roku 2016 i 2017 i obejmowała m.in. wykonanie i warsztaty wokół zamówionych przez Fundację utworów dla młodych skrzypków autorstwa Artura Kroschela, Sławomira Kupczaka i Przemysława Zycha. Koncerty i warsztaty miały miejsce w Radomiu, Krakowie i w Warszawie.

● Projekty „Na akustycznej fali” (od 2016) i „Wespół zespół” (od 2018): warsztaty adresowane do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Ich celem jest wprowadzenie uczestników w możliwie najprostszy i najbardziej atrakcyjny sposób w sytuację zespołowego wykonywania muzyki i skonfrontowanie ich z takimi zagadnieniami jak z jednej strony dyscyplina, skupienie, precyzja rytmiczna i artykulacyjna z drugiej spontaniczność, improwizowanie i ekspresja. Uczniowie tworzą małą orkiestrę, która korzystając z czytelnych graficznych symboli komponuje i wykonuje swój własny utwór. Warsztaty połączone są też z prezentacją bezpłatnych programów i instrumentów elektronicznych, stron internetowych i portali umożliwiających samodzielne tworzenie muzyki i różnorodne formy zabawy z dźwiękiem. Część przedsięwzięć cykl udokumentowana została na stronach http://www.muzykotekaszkolna.pl/artykuly/warsztatymuzykoteki/ Podobny charakter mają warsztaty cyklu „Wespół zespół”, które odbywają się w mniejszych miastach województwa mazowieckiego (dotychczas Garwolin, Radom, Sulejówek, Serock, Siedlce, Mińsk Mazowiecki)

● Cykl koncertów muzyki współczesnej „Pomosty”. Większa część wydarzeń artystycznych organizowanych obecnie przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” odbywała się w ramach zapoczątkowanego w roku 2003 przez Stowarzyszenie Muzyka Centrum, od roku 2013 przejętego przez Fundację cyklu koncertów „Pomosty” – wydarzeń przedstawiających wybitne pozycje muzyki XX i XXI wieku. Koncerty „Pomostów” początkowo odbywały się tylko w Krakowie, od roku 2013 ich miejscem stała się także Warszawa i inne miasta w Polsce (Toruń, Radom). W ramach cyklu odbyły się w Krakowie Dni Nowej Muzyki Fińskiej (2012) oraz koncerty i seminaria na temat muzyki mikrotonowej, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Georga Friedricha Haasa i Pawła Mykietyna, udział wzięli muzycy austriaccy i polscy. W tym samym roku, we współpracy z zespołem Musikfabrik w Kolonii Fundacja przedstawiła koncert utworów Mauricio Kagela i Tadeusza Wieleckiego. W latach 2014 i 2015 Fundacja zorganizowała m.in. koncerty muzyki Hannsa Eislera, które odbyły się w lutym 2014 w Krakowie w sali „Florianki” i w grudniu 2014 w Filharmonii Narodowej w Warszawie, współorganizatorami byli m.in. Towarzystwo im. Eislera w Berlinie oraz Austriackie Forum Kultury. Wydarzenia te przypomniały rzadko wykonywaną w Polsce twórczość wybitnego kompozytora, którego Arnold Schönberg cenił na równi ze swoimi znakomitymi uczniami: Bergiem i Webernem. W listopadzie 2014 bohaterem koncertu monograficznego w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Krakowie był Luciano Berio, udział wzięli włoski altowiolista Luca Sanzo oraz czołowi wykonawcy muzyki współczesnej z Krakowa. W grudniu roku 2015, we współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie Fundacja zorganizowała koncerty i seminaria poświęcone twórczości Barbary Buczek (1940-1992).

● „Warszawskie Dźwiękowisko” – cykl zainicjowany przy wsparciu Biura Kultury m. st. Warszawy: 16 grudnia 2018 roku, w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie miał miejsce koncert „Warszawskiego Dźwiękowiska”, dofinansowany w ramach programu „Kreacja” Biura Kultury m. st. Warszawy. Koncert został powtórzony 18 grudnia w krakowskiej Cricotece. W roku 2019 odbywające się w ramach „Warszawskiego Kalendarium Kultury” wydarzenia „Warszawskiego Dźwiękowiska” to nawiązujący do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej koncert „Przeklęta wojna” z utworami Olgi Neuwirth i Lidii Zielińskiej (1 września, Nowy Teatr) oraz koncert w centrum „Prom Kultury” z utworami Krzysztofa Knittla (prawykonanie) oraz Philippe’a Hurela i Simona Steen-Andersena (15 listopada, koncert został powtórzony w Krakowie 23 listopada). W roku 2020 wydarzenia „Warszawskiego Dźwiękowiska: również miały miejsce w ramach  „Warszawskiego Kalendarium Kultury”. Były to: koncert-zwiastun „Warszawskiej Jesieni” (6 września w teatrze TR Warszawa), koncert partycypacyjny z utworami kompozytorów polskich oraz wspólnym wykonaniu z uczniami „In C” Terry’ego Rileya (aula Szkoły im. Kolberga w Warszawie, oraz warsztaty z młodzieżą i koncerty online. Dokumentacja tych wydarzeń dostępna jest w Internecie.

● Organizowane przez Fundację „Harmonie i hałasy” wydarzenia odbywają się również poza cyklami, jak prawykonanie zamówionych przez Fundację utworów czołowych polskich kompozytorów młodszego i średniego pokolenia (Maciej Jabłoński, Ryszard Lubieniecki, Agnieszka Stulgińska, Krzysztof Wołek, Artur Zagajewski) inspirowanych starofrancuskimi utworami o cierpieniach miłości (Kraków, 10 grudnia 2019, powtórzone 25 października 2020 w Gdańsku).

Wydarzenia organizowane przez Fundację Muzyczną „Harmonie i hałasy” finansowane były z dotacji m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Muzyki i Tańca, Biura Kultury m. st. Warszawy, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Stoartu, Fundacji PZU, ZAIKSu oraz instytucji zagranicznych, jak Goethe-Institut, Austriackie Forum Kultury, Towarzystwo im. Hannsa Eislera, Fundacja im. Mauricio Kagela, Włoski Instytut Kultury, Ambasada Danii, Ambasada Finlandii, fińskie i duńskie fundacje muzyczne.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: