aktualności/ news

WOKÓŁ PIERROTA/ AROUND PIERROT

  • Pierrot Lunaire Arnolda Schönbergaarcydzieło nowej muzyki sprzed stu lat wykonane zostanie wraz z „komentarzami” autorstwa polskich kompozytorów: Sławomira Wojciechowskiego, Marty Śniady i Piotra Tabakiernika.
  • Pierrot Lunaire by Arnold Schönberg, a masterpiece of new music from a hundred years ago, will be performed with „comments” by Polish composers: Sławomir Wojciechowski, Marta Śniady and Piotr Tabakiernik.
  • Koncerty w Warszawie 6/12/2021 i w Lublinie 14/05/2022
  • Concerts in Warsaw 6/12/2021 and Lublin 14/05.2022  

ZALECH/ RYCZEK/ GRISEY/ KRANEBITTER/ BOULEZ

RADOM9 września/ September 9th, 2021, 19.00, Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im Kolberga, ul. 25 Czerwca 70; WARSZAWA/ WARSAW – 12 września/ September 12th, 2021, 17.30 (pierwsza część/first part – Zalech, Ryczek), 19.00 (druga część/second part – Grisey, Kranebitter, Boulez), Klub Akwarium, ul. Krakowskie Przedmieście 60a

● Rafał Zalech – Greatest Hits na elektroniczny kwartet smyczkowy i orkiestrę/ for electronic string quartet and orchestra ● Mateusz Ryczek – Concerto grosso na niekonwencjonalne instrumenty i orkiestrę/ for non-traditional instruments and orchestra ● Gérard Grisey – Prologue, wersja na altówkę i elektronikę/ version for viola and electronics ● Matthias Kranebitter – Zweites Streichquartett na altówkę i 3 głośniki/ for viola and three loudspeakers ● Pierre Boulez – Anthèmes 2 na skrzypce i elektronikę/ for violin and electronics

Wykonawcy/ Performers: Orkiestra Zespołu Szkół Muzycznych im. Kolberga w Radomiu/ Oskar Kolberg Music School in Radom Orchestra; Przemysław Zych – dyrygent/conductor; Rafał Zalech, Mateusz Ryczek – elektronika/ electronics; Anna Kwiatkowska – skrzypce/ violin; Rafał Zalech – altówka/ viola

KAGEL/ POPPE/ SCI-FI RETRO

Koncert zapowiadający festiwal Warszawska Jesień/Concert announcing Warsaw Autumn Festival

Warszawa, 6 września 2020, godz. 19.00, TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8/ Warsaw, 6 September, 7 p.m. TR Warszawa, Marszałkowska 8

Koncert powtórzony 22 października 2020 r. w Bydgoszczy w sali Koncertowej Akademii Muzycznej, ul. Gdańska 20/ Concert repeated in Bydgoszcz on 22 October, 2020 in Bydgoszcz, Academy of Music Concert Hall, Gdańska 20

Program/Programme:

Mauricio Kagel – 2. Trio in einem Satz; Enno Poppe – Trauben; Kuba Krzewiński/Aleksandra Chciuk – Wyprawa po czas/Journey in Search of Time; Wojciech Błażejczyk/Sławomir Wojciechowski/Rafał Zapała – Hommage à Georges Méliès*

Wykonawcy/Performers: Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello; Adam Kośmieja – fortepian/piano, Wojciech Błażejczyk – guitar/electronics; Sławomir Wojciechowski, Rafał Zapała – electronics; grupa wykonawców nieprofesjonalnych/group of non-professional performers (utwór/work by Krzewiński and Chciuk)*Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

***

Urodzony w Buenos Aires argentyńsko-niemiecki kompozytor Mauricio Kagel (1930-2008), to jedna z najważniejszych i najbardziej oryginalnych postaci muzyki współczesnej. W roku 1957 wyjechał do Kolonii i osiadł tam na stałe. Jego nazwisko wiąże się z teatrem instrumentalnym – artystyczną formą, w którym sceniczne zachowania wykonawców tworzą pewną całość wraz z wydobywanymi przez nich dźwiękami. Utwory Kagela – zarówno te przeznaczone dla sceny oraz realizowane przez niego samego filmy muzyczne, jak formy czysto koncertowe – w większości odnoszą się do rozmaitych zjawisk kultury, faktów politycznych i historycznych. Nierzadko też bywają niekonwencjonalnie prowadzonym dialogiem z postaciami, nurtami i pojęciami, jakie kształtowały historię muzyki zachodniej. Do tej kategorii należy powstałe w roku 2001 Trio in einem Satz drugie z trzech napisanych przez niego triów fortepianowych. Odnajdziemy w nim charakterystyczne dla jego twórczości połączenie groteski, absurdu z niepokojem, nawet grozą. Komentatorzy utworu nierzadko łączą jego specyficzny klimat z datą ukończenia utworu, która przypadła w dzień ataku na World Trade Center. Dowiedziawszy się o zamachu, Mauricio Kagel zrezygnował z zamiaru rozbudowania Tria do formy wieloczęściowej dodając do tytułu określenie „in einem Satz” („w jednej części”).

Enno Poppe, niemiecki kompozytor i dyrygent urodzony w roku 1969 zyskał ogromne uznanie dzięki wirtuozerii, energii oraz pomysłowości, z jaką realizuje swoje nadzwyczaj wyrafinowane koncepcje twórcze. Jego utwory cechuje złożoność, prawie zawsze odnajdziemy w nich mikrotonowość, nieregularne i nieustannie zmienne rytmy. Rezultaty stosowanych przez Poppego procedur są jednak dalekie od „mózgowości” – niemiecki twórca tworzy muzykę żywa i ekscytującą. Przezwyciężywszy ogromne nieraz trudności techniczne wykonawcy jego utworów zgodnie przyznają, że bynajmniej nie są one celem samym w sobie, lecz służą dziełu zgodnemu z naturalnymi psychiczno-biologicznymi predyspozycjami i z muzykalnością. Efektownym tego przykładem jest powstałe w latach 2004-2005 trio Trauben („grona”) na fortepian, skrzypce i wiolonczelę. Krótki motyw stanowiący punkt wyjścia utworu (akord fortepianu i glissando skrzypiec) jest jakby poddawany oglądowi z różnych miejsc i w zawrotnie zmieniającej się perspektywie. Migawki łączą się w tytułowe „grona”, powstają nawarstwienia, wyłaniają się melodie, muzyka zmierza do kulminacji fortissimo. Można odnieść wrażenie, że dane jest nam obserwować z bliska działanie niezwykle rozwiniętego organizmu.

 Kuba Krzewiński (kompozytor)/Aleksandra Chciuk (wideo) – Wyprawa po czas live-foley video score. Foley (także bruitage, Geräuchemachen) – sztuka nagrywania efektów dźwiękowych do filmów na etapie postprodukcji. Są to dźwięki takie jak: ślady kroków, szeleszczenie ubrań, brzęczenie naczyń, otwieranie drzwi i trzaskanie oraz łamanie szkła i inne. Utwór nawiązuje będzie do sztuki foley przetwarzając ją w nieoczywisty sposób. Młodzi wykonawcy na żywo udźwiękowili film stworzony przez artystkę audiowizualną, Aleksandrę Chciuk. Nie jest to jedynie wierne naśladowanie elementów obecnych w warstwie wizualnej – we fragmentach utworu zadaniem muzyków-amatorów jest tworzenie własnych wyobrażonych dźwięków. Podobnie jak zawodowi artyści foley, młodzi muzycy mają do dyspozycji rozmaite przedmioty codziennego użytku oraz proste instrumenty perkusyjne. Utwór zawiera fragmenty całkowicie zakomponowane oraz fragmenty pozostawiające swobodę wykonawcom. Tematyka filmu nawiązuje do wyobrażeń przyszłych podróży kosmicznych, jakie odnaleźć można w filmach powstałych na początku XX wieku.

Wojciech Błażejczyk, Sławomir Wojciechowski, Rafał Zapała – Hommage à Georges Méliès Kompozycja zbiorowa na skrzypce, wiolonczelę, gitarę elektryczną, media elektroniczne i projekcję filmową (oryginalne filmy nieme i materiały wideo przygotowane przez kompozytorów). Georges Méliès (1869-1938) był jednym z najważniejszych pionierów kina, genialnym wynalazcą rozmaitych trików filmowych. Dzieła francuskiego twórcy również dziś zachwycają fantazją i dowcipem. W tych jego filmach, które dziś zaliczylibyśmy do gatunku science fiction, Méliès nadzwyczaj lekko traktował kwestię naukowego prawdopodobieństwa, dzięki czemu absurd opowiadanych przez niego historii z biegiem lat staje się jeszcze bardziej zabawny. W złożonym przez trzech kompozytorów muzycznym hołdzie dla Mélièsa wykorzystane zostaną trzy jego krótkie filmy traktujące o przestrzeni kosmicznej i podróżach międzyplanetarnych. Są to Podróż na Księżyc z roku 1902 (kompozytor – Wojciech Błażejczyk), Podróż do krainy niemożliwości (1904, kompozytor – Sławomir Wojciechowski) i  Zaćmienie Słońca w pełni Księżyca (1907, kompozytor – Rafał Zapała). Utwory ilustrujące (bądź kontrapunktujące) projekcję filmów składają się na kompozycję zbiorową, która jest częścią programu koncertowego pod nazwą „sci-fi retro”, poświęconego snutym ponad sto lat temu (z humorem lub na serio) fantazjom o innych planetach.

SUITA PIEŚNI MIŁOSNYCH/ SUITE OF LOVE SONGS

IMiT_logoplakat 10.12.19 Krakówmkidn_01_cmyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.  
Kraków/Cracow 10.12.2019, Akademia Muzyczna; Poznań  20.10.2020, Sala Koncertowa im. Tadeusza Szeligowskiego; Gdańsk  25.10.2020, Patio ASP

PROGRAM/PROGRAMME

  • Mathias Spahlinger (ur. 1944) – Adieu m’amour – hommage à Guillaume Dufay (1982-1983)

SUITA PIEŚNI MIŁOSNYCH/SUITE OF LOVE SONGS (2019, zamówienie/commissioned by Fundacja Muzyczna „Harmonie i hałasy”):

  • Maciej Jabłoński (1974) – Planh
  • Agnieszka Stulgińska (1978) – Mon joyeux souvenir
  • Krzysztof Wołek (1976) – Missing Voices
  • Ryszard Lubieniecki (1992) – After Baude Cordier (Belle, bonne, sage tape cover)
  • Artur Zagajewski (1978) – triplum (2019)

Ewa Liebchen flety/flutes; Anna Kwiatkowska skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz wiolonczela/cello

Suita pieśni miłosnych to utwór składający się z pięciu części, z których każda jest dziełem innego kompozytora. Maciej Jabłoński, Ryszard Lubieniecki, Agnieszka Stulgińska, Krzysztof Wołek i Artur Zagajewski  to twórcy o rozmaitych i nieraz różnych zainteresowaniach, osobowościach artystycznych, estetycznych upodobaniach. W zamierzeniu utwór ma jednak być pewną całością, której spójność wynika z ograniczenie zakresu możliwych inspiracji do przedbarokowej twórczości frankofońskiej traktującej poprzez tekst o radościach i cierpieniach miłości. Program koncertu obejmuje również opartą na podobnych założeniach kompozycję Adieu m’amour – hommage à Guillaume Dufay  oraz niemieckiego kompozytora Mathiasa Spahlingera.

Suite of Love Songs is a work in five parts composed by five composers.Maciej Jabłoński, Ryszard Lubieniecki, Agnieszka Stulgińska, Krzysztof Wołek and Artur Zagajewski are composers of different interests, artistic personalities and aesthetic orientations. However, their works were intended to create a cohesive whole, this aim attained by their common source of inspiration, which is the pre-Baroque francophone music with texts about joys and pains of love. The concert programme also includes Adieu m’amour – hommage à Guillaume Dufay, a piece of similar character by German composer Mathias Spahlinger.

HUREL/ STEEN-ANDERSEN/ KNITTEL

Krzysztof Knittel - portrait by Pawel KwiekWawa_logo_biale_wspolfinansowanie
15.11.2019 Warszawa, Prom Kultury, ul. Brukselska 23
23.11.2019 Kraków, Akademia Muzyczna, ul. Tomasza 43

PHILIPPE HUREL – TRAIT D’UNION; SIMON STEEN-ANDERSEN – STUDY FOR STRING INSTRUMENT NO 1; KRZYSZTOF KNITTEL – ONEG SZABAT (PRAWYKONANIE/FIRST PERFORMANCE)

Wykonawcy/Performers: Ewa Liebchen – flet/flute; Anna Kwiatkowska – skrzypce/violin; Mikołaj Pałosz – wiolonczela/cello, Krzysztof Knittel – elektronika/electronics, video, Lilianna Krych – dyrygentka/conductor, chór młodzieży ze szkół warszawskich/ choir of young people from Warsaw schools
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

IMiT_logomkidn_01_cmyk

ZIELIŃSKA/ NEUWIRTH

 

KONCERT/CONCERT, 1 września 2019/ September 1st, 2019, 18.00/ 6 p.m.

WARSZAWA/WARSAW, NOWY TEATR, ul. Madalińskiego 10/16

LIDIA ZIELIŃSKA – Nie podoba mi się to/I don’t like it (2018/2019, prawykonanie nowej wersji/ first performance of new version)

OLGA NEUWIRTH – Maudite soit la guerre – A Film War Requiem (2014)

CHAIN ENSEMBLE

Wawa_logo_biale_wspolfinansowanie

Read more (czytaj dalej)

Czytaj dalej „ZIELIŃSKA/ NEUWIRTH”

CHOŁONIEWSKI/ ZYCH/ ZAPAŁA/ BOULEZ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.        Wawa_logo_biale_wspolfinansowanie                                           

mkidn_01_cmykIMiT_logo

Koncerty: 16 grudnia 2018 – Warszawa, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, 18 grudnia 2018, Kraków, Cricoteka/Concerts: December 16th – Warsaw, National Film and Audiovisual Institute, December 18th, Cricoteka, Cracow

Przemysław Zych – En rondeau;  Marek Chołoniewski – TeGeLaR ; Rafał Zapała – No Meaning Detected ; Pierre Boulez – Anthèmes 2;  w wykonaniu/performed by: Anna Kwiatkowska skrzypce/violin, Marek Chołoniewski, Rafała Zapała – projekcja dźwięku i obrazu/sound and image projection, Leszek Wiśniowski – saksofon, flet/saxophpone, flute, Tomasz Chołoniewski – percussion, Kazimierz Pyzik – kontrabas/double bass i inni/ and others

Zapała foto 2_MG_9326-Edit-2_pp

Rafał Zapała (elektronika/electronics), Anna Kwiatkowska (skrzypce/violin) – wykonawcy utworów Zapały i Bouleza/performers of works by Zapała and Boulez

Więcej/more information:

Czytaj dalej „CHOŁONIEWSKI/ ZYCH/ ZAPAŁA/ BOULEZ”

CHOŁONIEWSKI: WIATROFALE/ WINDWAVES

marek-choloniewski-portret-klaudynaschubert2     mkidn_01_cmykIMiT_logo

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Prawykonanie (Radom – 23 stycznia) i dwa powtórzenia (Kraków – 26 stycznia, Kielce 27 stycznia) zamówionego przez Fundację „Harmonie i hałasy” multimedialnego utworu na orkiestre szkolną/ First performance (Radom – 23rd January) followed by performances in Cracow (26th January) and Kielce (27 January) of multimedial work for school orchestra commissioned by „Harmonies and Noises” Foundation.

Learn more/ Czytaj dalej „CHOŁONIEWSKI: WIATROFALE/ WINDWAVES”

DUETY DLA MŁODYCH SKRZYPKÓW/ DUOS FOR YOUNG VIOLINISTS

duety-radom-2016IMiT_logomkidn_01_cmykDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Koncerty duetów skrzypcowych zamówionych przez „Harmonie i hałasy” (kompozytorzy: Artur Kroschel. Sławomir, Kupczak, Przemysław Zych) oraz duetów dla młodych skrzypków Luciano Beria i Heinza Holligera (Kraków, Radom, Warszawa/ Concerts with violin duos commissioned by „Harmonies & Noises” (composers: Artur Kroschel, Sławomir Kupczak, Przemysław Zych) and duos for young violinist by Luciano Berio and Heinz Holliger(Cracow, Radom, Warsaw)

Learn more/ Czytaj dalej „DUETY DLA MŁODYCH SKRZYPKÓW/ DUOS FOR YOUNG VIOLINISTS”