WOKÓŁ PIERROTA/ AROUND PIERROT

  • Pierrot Lunaire Arnolda Schönbergaarcydzieło nowej muzyki sprzed stu lat wykonane zostanie wraz z „komentarzami” autorstwa polskich kompozytorów: Sławomira Wojciechowskiego, Marty Śniady i Piotra Tabakiernika.
  • Pierrot Lunaire by Arnold Schönberg, a masterpiece of new music from a hundred years ago, will be performed with „comments” by Polish composers: Sławomir Wojciechowski, Marta Śniady and Piotr Tabakiernik.
  • Koncerty w Warszawie 6/12/2021 i w Lublinie 14/05/2022
  • Concerts in Warsaw 6/12/2021 and Lublin 14/05.2022