BARBARA BUCZEK

mkidn_01_cmykDSC04349

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Koncerty 5 i 6 grudnia 2014, seminarium/ Concerts on 5th and 6th December 2014 and seminar

Kraków, ul. św. Tomasza 43

Organizacja/ Organisers:

AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE – KATEDRA KOMPOZYCJI; FUNDACJA MUZYCZNA „HARMONIE I HAŁASY”/

Learn more (click: Czytaj dalej)

 

… ésotérique… O muzyce Barbary Buczek – koncerty i seminarium/ Music by Barbara Buczek – concerts and lectures

Akademia Muzyczna w Krakowie/ Academy of Music in Cracow

5 grudnia 2014, Sala Koncertowa/ 5th December, Concert Hall 

19.30/ 7 p.m.

Barbara Buczek :

Les accords ésotériques na fortepian (1991)

II Kwartet smyczkowy „Transgressio” (1985)

Sonata breve na fortepian (1968)

Hipostaza I – kwintet na sopran, flet, wibrafon, wiolonczelę i saksofon (1978)

Désunion na sopran i kontrabas (1982)

Hipostaza II na sekstet smyczkowy

Sekstet na flet, skrzypce, wiolonczelę, sopran i dwa fortepiany (1974)

wykonawcy/performers:

Anna Zawisza – sopran; Renata Guzik – flet; Stanisław Plewniak – saksofon; Jakub Frączek – wibrafon; Kwartet smyczkowy ILUM (Agnieszka Bugla, Maciej Klich, Karolina Drwięga, Magdalena Sokołów); Aleksandra Honcel-Banek – skrzypce; Błażej Michna – altówka; Łukasz Laxy – wiolonczela; Michał Skiba – kontrabas; Sławomir Kokosza – fortepian; Weronika Krówka – fortepian; Michał Pawełek – fortepian

6 grudnia/ 6th December

19.30, Sala Koncertowa/ 7.30 p.m., Concert Hall

Barbara Buczek :

Les sons ésotériques na flet i komputer (1989)

Eidos I na skrzypce (1977)

Eidos III na fagot (1979)

Eidos IV na fortepian (1991)

Studium  na skrzypce (1970)
Les accords ésotériques na fortepian (1991)
Figury unikursalne na flet, wiolonczelę i wibrafon, wersja 1.

Intermezzo na fortepian (1992)  

Figury unikursalne na flet, wiolonczelę i wibrafon, wersja 2.
wykonawcy: Ewa Liebchen – flet; Wiktor Krzak – fagot; Anna Kwiatkowska – skrzypce; Mikołaj Pałosz – wiolonczela;

Katarzyna Bojaryn – wibrafon; Joanna Opalińska – fortepian; Piotr Madej – komputer, projekcja dźwięku

Barbara Buczek (1940-93) 

Muzyka Barbary Buczek, prawdziwej outsiderki na tle mocno konserwatywnego krakowskiego środowiska muzycznego, fascynuje intensywnością ekspresji i złożonością muzycznego myślenia. Za jej życia i wiele lat po śmierci wiele z jej utworów pozostało nie wykonanych m.in. z powodu wysokich wymagań, jakie stawiają one wykonawcom. Wspólny projekt Fundacji Muzycznej „Harmonie i hałasy” i Wydziału Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie stawia sobie za cel przywrócenie do życia twórczości, która z perspektywy czasu jawi się jako jedno z najciekawszych zjawisk w muzyce polskiej po II wojnie światowej.

The music by Barbara Buczek, a real outsider on the conservative-dominated Cracow music scene, fascinates with intensity of expression and complexity of musical thought. During her lifetime and after her death many of the works by Barbara Buczek remained unperformed, partly because they were regarded by musicians as too difficult. The project of „Harmonies and Noises” Music Foundation and the Faculty of Composition at the Academy of Music in Cracow aims at restoring her work, which from the present day perspective appears as one of most interesting phenomena in Polish music after Ii WW.

Sesja naukowa/Seminar, Sala Kameralna im. prof. Marka Stachowskiego

6 grudnia 2014, godz. 10.00-18.30/ 6th December 2014, 10 a.m. – 6.30 p.m.

10.00 – Powitanie uczestników i słuchaczy, rozpoczęcie sesji

Prowadzenie: Ewa Wójtowicz

10.15 – 10.45 – Marek Chołoniewski (Kraków) Ezoteryka dźwięków ezoterycznych

10.45 – 11.15 – Maciej Jabłoński (Kraków) Muzyka Barbary Buczek. Zarys zrębów techniki warsztatowej i postawy estetycznej na tle dokonań polskiej szkoły kompozytorskiej

11.15 – 11.45 – Tomasz Biernacki (Warszawa) „eidos-kształt-brzmienie”. Filozofia muzyki i jej przełożenie na problemy warsztatowe w twórczości Barbary Buczek

11.45 – przerwa na kawę

Prowadzenie: Krzysztof Kostrzewa

12.00 – 12.30 – prof. Anna Zawadzka Gołosz (Kraków) Barbara Buczek. Droga przez Anekumeny

12.30 – 13.00 – Kamil Kruk (Kraków) Barbary Buczek uwagi o warsztacie współczesnego kompozytora i autorefleksja kompozytorska

13.00 – 13.30 – dr Ewa Wójtowicz (Kraków) TransgressioII Kwartet smyczkowy Barbary Buczek w kontekście jej muzyki kameralnej

13.30 – przerwa obiadowa

Prowadzenie: Maciej Jabłoński

15.00 – 15.30 – Katarzyna Stępniewska (Kraków) Fantasmagorie na orkiestrę kameralną Barbary Buczek – spojrzenie na utwór pod kątem techniki kompozytorskiej

15.30 – 16.00 – Krzysztof Kostrzewa (Kraków) Anekumena – Koncert na 89 instrumentów oraz II Kwartet smyczkowy„Transgressio” Barbary Buczek. Przepolifonizowanie faktury.

16.00 – 16.30 – Joanna Schiller-Rydzewska (Gdańsk) – Od ścisłej dodekafonii do muzyki graficznej- droga twórcza Ewy Synowiec

16.30 – 18.30 – Konwersatorium / dyskusja. Podsumowanie.

Prowadzenie: Katarzyna Stępniewska.

Gość specjalny: Stanisław Buczek (brat Barbary Buczek)

 

Komitet naukowy i organizacyjny:

Maciej Jabłoński (kierownictwo); Krzysztof Kwiatkowski (współpraca); Jarosław Płonka; Katarzyna Stępniewska (współpraca);

Marcin Strzelecki; Wojciech Widłak

%d blogerów lubi to: